Sitti Hikmawatty Diberhentikan Secara Tidak Hormat